fbpx

Vad är Osteopati?

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårddisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

Grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still. Har sedan dess spridit sig till över 50 länder och det finns mer än 100 000 Osteopater världen över.

Osteopati är en filosofi och bygger på följande fyra principer

  • Kroppen är en enhet bestående av kropp, själ och sinne
  • Kroppen är kapabel till självrelering, självläkning och bevarandet av hälsa
  • Kroppens strukur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra
  • En Osteopatisk behandling baseras på dessa ovanstående principer