fbpx

Behandling

Osteopaten har som främsta mål att återupprätta kroppens funktion så att dess olika delar kan samverka på bästa möjliga sätt.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

Vid det första besöket ställs frågor relaterade till patientens besvär och tidigare medicinska historik och därefter görs en noggrann fysisk undersökning. Neurologiska, mekaniska och vaskulära tester utförs för att säkerställa diagnos som sedan ligger till grund för en personlig behandlingsplan.

Osteopaten använder sig av allt ifrån strukturella tekniker som ledjustering och mobilisering till mjuka, subtila tekniker för att påverka bindväv, fascia och organ.

Osteopati finns med på skatteverkets lista över friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. Ta reda på vad som gäller hos din arbetsgivare.