fbpx

Vad är Osteopati?

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårddisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

Grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still. Har sedan dess spridit sig till över 50 länder och det finns mer än 100 000 Osteopater världen över. Osteopati är en filosofi och bygger på följande fyra principer Kroppen är en enhet bestående av kropp, själ och sinne Kroppen är kapabel till självrelering, självläkning och bevarandet av hälsa Kroppens strukur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra En Osteopatisk behandling baseras på dessa ovanstående principer

Läs mer

Behandling

Osteopaten har som främsta mål att återupprätta kroppens funktion så att dess olika delar kan samverka på bästa möjliga sätt.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering. Vid det första besöket ställs frågor relaterade till patientens besvär och tidigare medicinska historik och därefter görs en noggrann fysisk undersökning. Neurologiska, mekaniska och vaskulära tester utförs för att säkerställa diagnos som sedan ligger till grund för en personlig behandlingsplan. Osteopaten använder sig av allt ifrån strukturella tekniker som ledjustering och mobilisering till mjuka, subtila tekniker för att påverka bindväv, fascia och organ. Osteopati […]

Läs mer

Vanliga orsaker till att uppsöka osteopat

Du kan uppsöka en Osteopat vid akut eller långvarig smärta, besvär eller obehag. Behandling är även lämpligt i förebyggande syfte.
Läs mer

Pris och bokning

Priser Osteopati 800:- Ansluten till friskvårdportalerna nedan:

Läs mer